Održana Izborna skupština Kazališta "Mika Živković"

U utorak, 25. studenoga 2014. na redovitoj Izbornoj skupštini izabrana je nova Uprava Kazališta "Mika Živković" - Retkovci te novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine.
Za predsjednika Kazališta ponovno je izabran Marko Sabljaković, a za dopredsjednicu Marija Mrvičin dok će funkciju tajnika Kazališta obavljati Zdravko Šinjori.
Za članove Upravnog odbora izabrani su Maja Bobinac, Martina Ištaković, Željko Mrvičin, Evica Šinjori, Katica Zetović, Đuro Perković, Marko Pranjić, Nikola Bevanda, Danijel Bobinac, Ana Mijaković, Ljubica Lovrić i Katica Štefančić.
Za članove Nadzornog odbora Skupština je izabrala Antuna Brajkovića, Angelu Šinjori i Ljubicu Hasilo.
Kazalište "Mika Živković" i u sljedećem mandatu nastavit će ustrajno i predano raditi na još boljem promicanju kazališnoga amaterizma Županije vukovarsko-srijemske.
U vrlo detaljnom izvješću o dosadašnjem radu predsjednik Kazališta Marko Sabljaković osvrnuo se na najvažnije uspjehe i aktivnosti retkovačkog kazališta u prošlom mandatu. Zahvalio se svim suradnicima, članicama i članovima Udruge na povjerenju i suradnji koje su mu ukazivali. Izrazio je nadu da će zajedno s ostalim kazalištarcima i u budućem mandatu uspješno dokazivati da su Retkovci jedno od značajnijih kulturnih središta Slavonije i Baranje posebice kada je riječ o kazališnom amaterizmu.


Marko Sabljaković, Marija Mrvičin i Zdravko Šinjori, novoizabrana Uprava Kazališta